• Chương trình Đại Hội thể dục thể thao sinh viên TGP Hà Nội lần thứ nhất chuẩn bị bước vào những ngày thi đấu chính thức. Vậy Ban tổ chức xin thông báo về chương trình, lịch thi đấu, phân bảng,... trong Đại hội để các nhóm sinh viên chuẩn bị.

  • Chương trình Đại Hội thể dục thể thao sinh viên TGP Hà Nội lần thứ nhất chuẩn bị bước vào những ngày thi đấu chính thức. Vậy Ban tổ chức xin thông báo về chương trình, lịch thi đấu, phân bảng,... trong Đại hội để các nhóm sinh viên chuẩn bị.

  • Chương trình Đại Hội thể dục thể thao sinh viên TGP Hà Nội lần thứ nhất chuẩn bị bước vào những ngày thi đấu chính thức. Vậy Ban tổ chức xin thông báo về chương trình, lịch thi đấu, phân bảng,... trong Đại hội để các nhóm sinh viên chuẩn bị.

  • Chương trình Đại Hội thể dục thể thao sinh viên TGP Hà Nội lần thứ nhất chuẩn bị bước vào những ngày thi đấu chính thức. Vậy Ban tổ chức xin thông báo về chương trình, lịch thi đấu, phân bảng,... trong Đại hội để các nhóm sinh viên chuẩn bị.

  • Chương trình Đại Hội thể dục thể thao sinh viên TGP Hà Nội lần thứ nhất chuẩn bị bước vào những ngày thi đấu chính thức. Vậy Ban tổ chức xin thông báo về chương trình, lịch thi đấu, phân bảng,... trong Đại hội để các nhóm sinh viên chuẩn bị.

  • Chương trình Đại Hội thể dục thể thao sinh viên TGP Hà Nội lần thứ nhất chuẩn bị bước vào những ngày thi đấu chính thức. Vậy Ban tổ chức xin thông báo về chương trình, lịch thi đấu, phân bảng,... trong Đại hội để các nhóm sinh viên chuẩn bị.

  • Chương trình Đại Hội thể dục thể thao sinh viên TGP Hà Nội lần thứ nhất chuẩn bị bước vào những ngày thi đấu chính thức. Vậy Ban tổ chức xin thông báo về chương trình, lịch thi đấu, phân bảng,... trong Đại hội để các nhóm sinh viên chuẩn bị.

 
 
Đến với giải bóng đá SVCG TGP HÀ NỘI 2011, Đội tuyển Nông Nghiệp mang theo với đội hình mạnh nhất ...