• Chương trình: "Tiếp sức mùa thi 2011" của Hội SVCG TGP Hà Nội đã đi hết 2/3 chặng đường, các bạn tình nguyện viên đang bước vào đợt tiếp sức thứ II và các bạn thí sinh đang chuẩn bị bước vào ngày thi đầu tiên của đợt II. Sau đây là số liệu tổng hợp chương trình: "Tiếp sức mùa thi 2011" về số lượng thí sinh, tình nguyện viên và địa điểm tiếp sức của các nhóm SVCG trong Hội SVCG TGP Hà Nội:

  • Trong cuộc họp ngày 14/5/2011 tại đến Thánh Lê Tùy giáo họ Bằng Sở, BĐH Hội sinh viên công giáo TGP Hà Nội đã quyết định vấn đề Khu vực Tiếp sức và khu vực đón tiếp của các nhóm SVCG với nội dung sau đây:

  • Với tinh thần người đi trước dẫn bước người đi sau, Hội Sinh viên Công giáo Tổng giáo phận Hà Nội sẽ tổ chức chương trinh: "Tiếp sức mùa thi 2011"