• Công tác chuẩn bị cho Đại hội Truyền Thống Sinh Viên Công Giáo Tổng Giáo Phận Hà Nội Lần Thứ XV với chủ đề “Chúng Tôi biết và tin vào tình yêu Chúa ”. (1 Ga 4,16) đã bước vào giai đoạn nước rút. Xin mời quý vị và các bạn trẻ đến với những hình ảnh ghi nhận công tác chuẩn bị và tinh thần của các bạn trẻ, sinh viên Công Giáo trước thềm Đại Hội Truyền Thống.

  • Được sự đồng ý của Cha Gioan Lê Trọng Cung - Đặc trách sinh viên và giới trẻ Hà Nội, quý thầy dòng Tên, quý sơ dòng mến Thánh giá và Ban đại diện hội SVCG cùng tất cả các anh chị em trong hội SVCG TGP Hà Nội đã quyết định tổ chức đại hội truyền thống sinh viên Công giáo Tổng giáo phận Hà Nội lần thứ XIII.

  • Đại Hội Truyền Thống là dịp để sinh viên công giáo nhắc nhớ nhau về bản chất và ơn gọi của chính mình. Bản chất và ơn gọi ấy biểu hiện qua danh tính: Sinh Viên Công Giáo Tổng Giáo Phận Hà Nội.