• Thế rồi, bất chợt đường Nó đi có thêm 1 lối rẽ: Nó có 2 con đường để đi. Nó biết cả 2 con đường đều đưa Nó về tối đích, nhưng Nó vẫn phân vân. Nó biết mỗi con đường đều có hạnh phúc và niềm đau riêng, nhưng Nó vẫn phân vân...Bởi vì Nó không nhận định được lối đi nào giành cho nó, bởi vì Nó không có đủ lòng can đảm. Nó chỉ chọn được 1...và Nó băn khoăn...

  • Tôi được gọi để trở nên anh em chị em trong tình người hay còn gọi là ơn gọi của con người. Vậy là người nên mới có ơn gọi?

 
 
Tiếng anh giúp bạn học tập; tiếng anh giúp bạn đi du lịch; tiếng anh giúp bạn có thể nói chuyện ...
Nhân loại đã bước vào kỷ nguyên mới, một kỷ nguyên với rất nhiều thuận lợi giúp cho con người, đặc ...